AĞZIAÇIQ

AĞZIAÇIQ – AĞZIBAĞLI Nuru babanın nağılına qulaq asanların bir qismi ağzıaçıq, bir qismi isə ağzıbağlı oturmuşdu.

AĞZIAÇIQ – DİRİBAŞ Əsəd çox fağır, ağzıaçıq uşaq idi. Birinci ona görə ki, çox diribaşdır, ikinci də bunları istədiyin qədər oyada bilərsən (M.İbrahimov).

AĞYANIZ
AĞZIBÜTÖV

Digər lüğətlərdə