AĞZIDAĞINIQ

AĞZIDAĞINIQ – AĞZIBÜTÖV A kişi, bilirəm hansı ağzıdağınıq naçalnikə məni nişan veribdir (M.F.Axundzadə); Mənim ağzıbütöv, sözünün üstündə duran adamdan xoşum gəlir.

AĞZIBÜTÖV
AĞZIDOLU

Digər lüğətlərdə