ALÇALMAQ

ALÇALMAQ – UCALMAQ Sən ucala bilsən, alçalacaq dağ (S.Sərxanlı).

ALÇALMAQ – YÜKSƏLMƏK Axı mən o qədər də alçalmamışam ki, yüksələ bilməyəm (Ə.Şərif).

ALÇALDAN
ALÇALTMAQ

Digər lüğətlərdə