ALACAQLI

ALACAQLI – VERƏCƏKLİ Alacaqlı ikən verəcəkli olduq (Ata. sözü).

ALACAQ
ALACALANMAQ

Digər lüğətlərdə