ALİCƏNABLIQ

ALİCƏNABLIQ – ALÇAQLIQ Ah, bu nəvazişə, bu alicənablığa qarşı qabil deyil (H.Cavid); Bu çöhrələrdə yaltaqlıq, riya və alçaqlığın hər cür şəklini görmək mümkün idi (M.S.Ordubadi).

ALİCƏNAB
ALİM

Digər lüğətlərdə