ANLAQLI

ANLAQLI – AXMAQ Əsgər bəy, mən səni bir anlaqlı adam bilirdim (Ə.Haqverdiyev); Axmaq kişi, sən nə danışırsan?! (A.Məmmədrza).

ANARXİYA
ANLAŞIQLI

Digər lüğətlərdə