ANTAQONİST

\[ru. Антогонист; yun. Antagonistes – düşmən\] ictimai inkişaf ziddiyyətlərinin keyfiyyətcə müxtəlif tipləri. Antoqonizm isə bir-birinə tam ziddiyət deməkdir. Məsələn, fəhlə sinifi ilə burjuaziyanın münasibəti, ya da liberalizm ilə totalitarizmin münasibəti.
ANLAMA
ANTİK
OBASTAN VİKİ
Antaqonist
Antaqonist — hekayədəki qəhrəmanın düşməni kimi təqdim olunan personajdır. == Mənbə == Adilə Nəzərova, "Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti".
Antaqonist növlər
Antaqonist növlər - yaşamaq uğrunda mübarizədə həmişə barışmaz ziddiyyətli münasibətdə olan növlər. Məsələn, koralina və kodium yosunlarının ifraz etdiyi maddə bioloji təbəqə əmələ gətirən bığayaqlı xərçənglərin (dəniz qozası) və molyuskların (midilər) sürfələrinə öldürücü təsir göstərdiyindən bu orqanizmlərə bir yerdə rast gəlinmir. bu yosunların ifrazatı həm də bakteriosit xassəyə malikdir. Parazit-sahib və yırtıcı-qənimət münasibətində də növlərin antaqonistliyi mövcuddur. == Ədəbiyyat == 1. Axundov M.A., Mehrəliyev Ə.Ə., Əliyev A.R., Muradova E.Ə. Bioloji terminlər lüğəti. Bakı, 2005, 260 s.

Digər lüğətlərdə

зонди́рование просигнализи́ровать универсализа́ция шкво́рень будь про́клят! как-нибудь камерге́р недосева́ться самоотрече́ние телемехани́ческий air hoist auspices bio buoyage eminently frost-hardy John Company luncheon-bar music-holder short-coats supereminence timber-jumper unsaved граф кряду