ANTAQONİST

\[ru. Антогонист; yun. Antagonistes – düşmən\] ictimai inkişaf ziddiyyətlərinin keyfiyyətcə müxtəlif tipləri. Antoqonizm isə bir-birinə tam ziddiyət deməkdir. Məsələn, fəhlə sinifi ilə burjuaziyanın münasibəti, ya da liberalizm ilə totalitarizmin münasibəti.
ANLAMA
ANTİK

Digər lüğətlərdə