AQİBƏTSİZ

aqibətsiz bax sonsuz I

AQİBƏT
AQİL

Digər lüğətlərdə