AVAZIMAQ

AVAZIMAQ – QARALMAQ Onun qaramtıl çöhrəsi avazıdı, sonra boğulub qaraldı (İ.Şıxlı).

AVARALIQ
AYAQ

Digər lüğətlərdə