Слово ADAMAOXŞAMAZ в словаре антонимов азербайджанского языка.

ADAMAOXŞAMAZ – GÖYÇƏK Ay adamaoxşamaz, bir üzünə baxsana; Bomboz olub saqqalın, rəngü həna yaxsana (M.Ə.Sabir); Nə qəşəngsən, nə göyçəksən; Dərilməmiş bir çiçəksən (S.Vurğun).

← AÇMAQ

AÇMAQ – YUMMAQ Ağzını açır, yumur, danışır, amma səsini eşitmirik, danışıb qurtarır (Anar).

ADAMLIQ →

ADAMLIQ – HEYVANLIQ Əvvəl də bir adamlığı yox idi! İndi lap heyvanlığı çıxıb üzə (M.İbrahimov).