Слово ADAMLIQ в словаре антонимов азербайджанского языка.

ADAMLIQ – HEYVANLIQ Əvvəl də bir adamlığı yox idi! İndi lap heyvanlığı çıxıb üzə (M.İbrahimov).

← ADAMAOXŞAMAZ

ADAMAOXŞAMAZ – GÖYÇƏK Ay adamaoxşamaz, bir üzünə baxsana; Bomboz olub saqqalın, rəngü həna yaxsana (M.Ə.Sabir); Nə qəşəngsən, nə göyçəksən; Dərilməmiş bir çiçəksən (S.Vurğun).

ADDIMBAŞI →

ADDIMBAŞI – HƏRDƏN Usta ona müstəqil iş tapşırır, addımbaşı yoxlayırdı (Mir Cəlal); Əntiqə hərdən özünə cürət verib ağasından soruşurdu (Mir Cəlal).