Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində GAHI-GAHI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

bax gah-gah. Ey sevdiyim, qaydasıdır qızların; Gahı-gahı bu söz atmaq nədəndir. Qurbani. Demirəm oynasın ta axşamadək; Gah otursun, gahı-gahı oynasın. Q.Zakir.
← GAHI

bax gah1 Gahı şaha bir tənə vurar, gahı vəzirə. M.Ə.Sabir.

GAHLI →

bax büzməli. Həmişəki kimi [Şahbəy] yenə də lifəli şalvar, qara gahlı arxalıq geymişdi. Ə.Əbülhəsən.