NUN

is. [ər.] Ərəb əlifbasında “ ” şəklində yazılan hərfin adı. // məc. Klassik şeirdə gözəlin qaşları bu hərfə – qövsə oxşadılır. Qaşın bir nundur, çəkmiş qəza qüdrətdən. M.V.Vidadi. ◊ Qəddi nun olmaq – b a x qəddi bükülmək (“qədd”də).

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

NUN NUN1 ə. 1) ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı; 2) m. ətraflı

İngiliscə-azərbaycanca lüğət

NUN n rahibə; She became a Catholic nun O, katolik rahibə oldu ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan