Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində ABADLAŞMA sözün sinonimləri.