Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində ABDARLIQ sözün sinonimləri.