Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində ABIRSIZ sözün sinonimləri.