Слово ABASBƏYİ в словаре синонимов азербайджанского языка.

ABASBƏYİ, AĞAGÖRMƏZ, BALARMUDU (şirin, ətirli yay armudu növü)

← ABADLIQ

ABADLIQ (müxtəlif mənalarda: kənd, şəhər, məskən, şənlik, yaşayış üçün şərait) [Atabəy:] Sən Şimali Azərbaycan xalqının səadəti və məmləkətin abadlığı üçün hər nə ki istəyirsən həyata keçirmək mümkündür (M.S.Ordubadi); ABADANLIQ Hərə bir əl qoysa abadanlığa: Kəndimiz böyüyüb bir şəhər olar (S.Vurğun); ABADISTAN (köhn.).

ABBAT →

ABBAT (din.