Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • ÇÖCƏ

  (Ağdaş, Qəbələ, Oğuz) bax çöycə. – Bir çöcə qaymağ aldım (Qəbələ); – Çöcəmiz çox paslıyıf (Ağdaş); – Sütü çöcəyə töküb bacıma verdim (Oğuz)

  Tam oxu »
 • ÇÖÇƏ

  I (Ordubad, Şərur) şirin çörək növü. – Bayram olanda çöçə yapırıx (Ordubad) II (Şəki) pəncə. – İt çöçələrini pəncərəyə qoyuf öyə baxırdı

  Tam oxu »
 • ÇÖÇƏLƏMƏX’

  (Gədəbəy) kiçik addımlarla yerimək. – Nə çöçəlersəη, belin-zadın sınme:f ki?

  Tam oxu »
 • ÇÖÇÜN

  (Meğri) bacarıqsız, yarıtmaz. – Xacca çöçün arvatdı Çöçün gəlməx’ (Ağcabədi, Cəbrayıl, Kürdəmir, Laçın, Mingəçevir, Lerik, Salyan, Yardımlı, Şamaxı)

  Tam oxu »
 • ÇÖÇÜY

  (Qax) qardaş. – Çöçüy, gəl morux yığmağa gidax

  Tam oxu »
 • ÇÖDİ

  (Dərbənd) bax çodi

  Tam oxu »
 • ÇÖFLƏMƏ

  (Basarkeçər) toyuq xəstəliyi adı. – Tö:xlərə çöfləmə azarı tüşüf

  Tam oxu »
 • ÇÖFLƏMƏX’

  (Qazax) otlamaq. – A bala, malları yellə çöfləsin

  Tam oxu »
 • ÇÖGƏCƏ

  (Qax) bax çöycə

  Tam oxu »
 • ÇÖX’SƏX’

  (Daşkəsən) çökək. – Hop çöx’səy oloy, orya ağajı keçireylər, da çıxası olmoy

  Tam oxu »
 • ÇÖX’SÜTMƏX’

  (Gədəbəy) hədə-qorxu gəlmək, qısma-boğmaya salmaq. – Nə çöx’- südüfsüη, ə: uşağı, götü göröm burdan

  Tam oxu »
 • ÇÖJ

  (Bərdə, Tərtər) fırfıra. – Çöjün uzu nəziy olur (Bərdə)

  Tam oxu »
 • ÇÖKƏCİMƏX’

  (Qax) büdrəmək. – Ha burda onun ayağı çökəciyər

  Tam oxu »
 • ÇÖKƏNƏX’

  (Zaqatala) çökək

  Tam oxu »
 • ÇÖKÜR

  I (Gədəbəy) biçilmiş ot və ya taxılın yerdə qalan gövdə hissəsi. – Əyğımı atan kimi bir çökür düz barmağımın arasın yardı II (İmişli) kol-kos yarası

  Tam oxu »
 • ÇÖKÜRRƏNMƏX’

  (İmişli) kol-kosdan yaralanmaq. – Qoyunun ə:ğı çökürrənif

  Tam oxu »
 • ÇÖLÇİ

  (Göyçay) çöl işləri ilə məşğul olan şəxs

  Tam oxu »
 • ÇÖLMƏ

  (Culfa) xörək bişirilən saxsı qab. – Çölmədə ət bişirəllər

  Tam oxu »
 • ÇÖLMƏG

  (Cəlilabad, Salyan) 1. b a x çölmə 2. dibçək

  Tam oxu »
 • ÇÖLMƏX’

  (Gədəbəy, Naxçıvan, Şərur, Ordubad) bax çölmə. – Çölməx’ləri yü, piti qoyuram indi (Gədəbəy); – Çölməx’də biz qərtop bişirərıx (Ordubad)

  Tam oxu »
 • ÇÖLMƏY

  (Göyçay, Lənkəran, Masallı) bax çölmə. – Nənəm çölməydə xörəy pişirmişdi; – Çölməy düşdü yerə tikə-tikə oldu (Lənkəran)

  Tam oxu »
 • ÇÖMÇƏ

  (Salyan) dəfə. – Sən onnan da yüz çömçə ötəsən (yaxşısan)

  Tam oxu »
 • ÇÖMÇƏQURUTMAZ

  (Ağdam) payızın son ayı

  Tam oxu »
 • ÇÖMƏLƏN

  (Çənbərək) toyuq xəstəliyi adı. – Ballının töyğünü çömələn qırdı

  Tam oxu »
 • ÇÖNÇƏ

  çönçə olmax: (Füzuli) kiflənməmək, kif atmamaq. – Xamra vurulan lavaş yaxşıdı, çönçə olur, bir ay qalır

  Tam oxu »
 • ÇÖNDƏRMƏG

  (Cəlilabad) çevirmək, döndərmək. – Üzin çöndərdi oğlı İbrahimə tərəf

  Tam oxu »
 • ÇÖPBAŞI

  (Ağcabədi) inqilabdan əvvəl heyvanların otlaqda otlamasına görə alınan vergi. – Çöpbaşı, yəni heyvanın otduyur düzdə, qoyuna bir abbası, qara mala on

  Tam oxu »
 • ÇÖPİX’

  (Şəki) yorğan-döşəyin içərisində işlənib xarab olmuş yun. – İki döşşeyə tezə yün lazımdı, içindəki çöpix’di, ha didif düzəldiyəm bi şey çıxmiyi

  Tam oxu »
 • ÇÖPÜX’

  I (Ağdam, Basarkeçər, Gədəbəy, Xocavənd, Qazax, Zaqatala) 1. b a x çöpix’ (Ağdam, Xocavənd). – Çömpüx’dən bir şey olmur (Ağdam) 2

  Tam oxu »
 • ÇÖRƏGQATIĞI

  (Salyan) ətsiz bişirilmiş borş

  Tam oxu »
 • ÇÖRƏX’LƏMƏX’

  (Cəbrayıl, Gədəbəy) çörək vermək, yedirmək. – Qonaxları çayle: f, çörəx’le:f yola saldım (Gədəbəy)

  Tam oxu »
 • ÇÖRMƏ

  (Kürdəmir) düzənlik, çöl. – Qoyunnar çörmədə otduyur

  Tam oxu »
 • ÇÖSKÜ

  (Qarakilsə, Şahbuz) yurd, müvəqqəti düşərgə. – Gəlmələr Vəngda yalaçıx çöskü salıblar (Şahbuz); – Bir çöskü saldı bırda (Qarakilsə)

  Tam oxu »
 • ÇÖYCƏ

  (Qəbələ, Oğuz, Şəki, Zaqatala) mis piyalə, kasa. – Qonşudan bi çöycə un alıf yuxa salmışam (Şəki); – Bir çöycə bozbaş yi:f gəlirəm (Oğuz); – Çöycəni m

  Tam oxu »
 • ÇÖYCƏLƏŞMAX

  (Şəki) qıvrılmaq, yumrulanmaq. – Arxın başində bi dənə qızıl ilan çöycələşif yatmişdi

  Tam oxu »
 • ÇÖYƏN

  (Şəki) arabanın hissəsi. – Oxa taxılan hissiyə diyillər çöyən

  Tam oxu »
 • ÇÖYSÜ

  (Basarkeçər, Çənbərək, Hamamlı) alaçığın orta dirəyi. – Çırıyı dəyənin çöysüsünnən as (Hamamlı); – Bizim alaçığın çöysüyü palıtdandı (Basarkeçər)

  Tam oxu »
 • ÇÖYSÜMƏX’

  (Çənbərək) daraşmaq. – Qoyun sürüsü biçənə: çöysümüşdü

  Tam oxu »
 • ÇÖZ

  (Çənbərək, İmişli) bağırsaq. – Qoyunun çözün siniyə yığdım (Çənbərək); – Çözzən gəti, tök ocağa bişsün (İmişli)

  Tam oxu »
 • ÇÖZDƏMƏG

  (Yardımlı) bax çözdəməx’. – Sapı çözdəməginən

  Tam oxu »
 • ÇÖZDƏMƏX’

  (Ağdam, Borçalı, Cəbrayıl, Culfa, Çənbərək, Xanlar, Meğri, Şahbuz) açmaq, uzatmaq. – Bağırsağı çözdəllər, ipi çözdəllər (Xanlar); – A:z, o baramanı ni

  Tam oxu »
 • ÇÖZƏLƏMƏG

  (Cəlilabad, Sabirabad) açmaq. – Bu kəndiri çözəliyə-çözəliyə dalımcan gələrsən (Sabirabad)

  Tam oxu »
 • ÇÖZƏLƏMƏX’

  (Gədəbəy, Gəncə, Şərur) bax çözələməg. – İpi çözələmə hayıfdı (Gəncə); – Niyə çözəleysiη, a:z, sapı? (Gədəbəy)

  Tam oxu »
 • ÇÖZƏRƏX’

  (Ağdam) çürük. – Elə qoz var çözərəy olur, yeməli olmur

  Tam oxu »
 • ÇÖZÜMƏX’

  (Çənbərək) ərimək. – Qar çözüyür güneylərdə

  Tam oxu »
 • ÇUALLAMAX

  (Xanlar) çuvala yığmaq, doldurmaq. – Şadarə:tireydix’, şadaradan da çıxeydi taxıl, sonra bir yerə tığleydıx, soηra çualleydıx

  Tam oxu »
 • ÇUBUĞALTI

  (Şamaxı, İrəvan) külqabı. – Çubuğaltını ver (Şamaxı); – O çubuğaltını bəri gəti (İrəvan)

  Tam oxu »
 • ÇUCEY

  (Zaqatala) bax çöçüy. – Çuceyin əsgərdən kağızı gəlibdi

  Tam oxu »
 • ÇUDU

  (Quba) bax çodi

  Tam oxu »
 • ÇUGUN

  (Quba) samovarın altına qoyulan qab. – Get bayirdan çugunu gətir

  Tam oxu »