Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • AŞIRMAQ

  öldürmək — vurmaq

  Tam oxu »
 • AŞIRMAQ

  yemək — udmaq — dağıtmaq — xərcləmək

  Tam oxu »
 • AŞIRMAQ

  yükləmək

  Tam oxu »
 • AŞIRMAQ

  yıxmaq — döndərmək — çevirmək

  Tam oxu »
 • AŞIRMAQ

  sallamaq — keçirmək

  Tam oxu »
 • AŞIRMAQ

  endirmək — düşürmək

  Tam oxu »
 • AŞİQ

  vurğun — bənd

  Tam oxu »
 • AŞİQLİK

  vurğunluq — bəndlik

  Tam oxu »
 • AŞİNA

  məlumat — vaqif — tanış — xəbərdar — bələd

  Tam oxu »
 • AŞİNA

  dost — yoldaş

  Tam oxu »
 • AŞİNALIQ

  dostluq — yoldaşlıq

  Tam oxu »
 • AŞİNALIQ

  məlumatlılıq — vaqiflik — tanışlıq — bələdlik

  Tam oxu »
 • AŞKAR

  açıq — aydın — bəlli — məlum

  Tam oxu »
 • AŞKAR

  həqiqət

  Tam oxu »
 • AŞKARLIQ

  aydınlıq — açıqlıq — bəllilik — məlumluq

  Tam oxu »
 • AŞQAR

  maddə — xəlitə

  Tam oxu »
 • AŞQARSIZ

  xalis — təmiz

  Tam oxu »
 • AŞLI

  plovlu

  Tam oxu »
 • AŞMA

  enmə — düşmə — hoppanma

  Tam oxu »
 • AŞMA

  keçmə — düşmə — çıxma

  Tam oxu »
 • AŞMA

  çevrilmə — yıxılma

  Tam oxu »
 • AŞMA

  tökülmə

  Tam oxu »
 • AŞMAQ

  keçmək — düşmək — çıxmaq

  Tam oxu »
 • AŞMAQ

  tökülmək

  Tam oxu »
 • AŞMAQ

  çevrilmək — yıxılmaq

  Tam oxu »
 • AŞMAQ

  enmək — düşmək — hoppanmaq

  Tam oxu »
 • AŞNA

  dost — yaxın — tanış — yoldaş

  Tam oxu »
 • AŞNALAŞMA

  dostlaşma — yaxınlaşma

  Tam oxu »
 • AŞNALAŞMA

  bələdləşmə — məlumatlaşma

  Tam oxu »
 • AŞNALAŞMAQ

  bələdləşmək — məlumatlaşmaq

  Tam oxu »
 • AŞNALAŞMAQ

  dostlaşmaq — yaxınlaşmaq

  Tam oxu »
 • AŞNALIQ

  dostluq — yaxınlıq — tanışlıq

  Tam oxu »
 • AŞSÜZƏN

  süzgəc

  Tam oxu »
 • ATA

  dədə

  Tam oxu »
 • ATA-ANA

  valideyn

  Tam oxu »
 • ATA-ANASIZ

  yetim — valideynsiz

  Tam oxu »
 • ATA-BABA

  əcdad

  Tam oxu »
 • ATALIQ

  himayəçilik

  Tam oxu »
 • ATALIQ

  ögey

  Tam oxu »
 • ATALIQ

  vəzifə — borc

  Tam oxu »
 • ATAMAN

  başçı — rəhbər — ağsaqqal

  Tam oxu »
 • ATAMANLIQ

  başçılıq

  Tam oxu »
 • ATDIRMA

  qovdurma — çıxartdırma

  Tam oxu »
 • ATDIRMA

  kəsmə — üzmə

  Tam oxu »
 • ATDIRMAQ

  qovdurmaq — çıxartdırmaq

  Tam oxu »
 • ATDIRMAQ

  kəsmək — üzmək

  Tam oxu »
 • ATƏŞ

  alov — od

  Tam oxu »
 • ATƏŞXANA

  ocaq — odluq

  Tam oxu »
 • ATƏŞİN

  odlu — isti — qızğın — hərarətli — ehtiraslı — təsirli

  Tam oxu »
 • ATƏŞLƏNMƏ

  odlanma — alovlanma — alışma

  Tam oxu »