Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • DÖL

  rüşeym — maya

  Tam oxu »
 • DÖL

  cins

  Tam oxu »
 • DÖLLƏNMƏ

  mayalanma

  Tam oxu »
 • DÖLLƏNMƏK

  mayalanmaq

  Tam oxu »
 • DÖLLÜK

  mayalılıq

  Tam oxu »
 • DÖLLÜK

  cinslik

  Tam oxu »
 • DÖLSÜZ

  sonsuz

  Tam oxu »
 • DÖLSÜZLƏŞMƏ

  ürəmə

  Tam oxu »
 • DÖLSÜZLƏŞMƏK

  ürəmək

  Tam oxu »
 • DÖLSÜZLÜK

  sonsuzluq

  Tam oxu »
 • DÖNDƏRMƏ

  devirmə — yıxma — aşırma

  Tam oxu »
 • DÖNDƏRMƏ

  yönəltmə — çevirmə

  Tam oxu »
 • DÖNDƏRMƏ

  tuşlama — yönəltmə

  Tam oxu »
 • DÖNDƏRMƏ

  çevirmə

  Tam oxu »
 • DÖNDƏRMƏK

  devirmək — yıxmaq — aşırmaq

  Tam oxu »
 • DÖNDƏRMƏK

  yönəltmək — çevirmək

  Tam oxu »
 • DÖNDƏRMƏK

  tuşlamaq — yönəltmək

  Tam oxu »
 • DÖNDƏRMƏK

  çevirmək

  Tam oxu »
 • DÖNƏ

  dəfə — yol

  Tam oxu »
 • DÖNƏ-DÖNƏ

  dəfələrlə — təkrar-təkrar

  Tam oxu »
 • DÖNƏCƏK

  tin

  Tam oxu »
 • DÖNƏK

  bax: dönük

  Tam oxu »
 • DÖNGƏ

  tin

  Tam oxu »
 • DÖNGƏLİ

  tinli — əyri-üyrü

  Tam oxu »
 • DÖNMƏ

  fırlanma — hərlənmə

  Tam oxu »
 • DÖNMƏ

  burulma

  Tam oxu »
 • DÖNMƏ

  qayıtma

  Tam oxu »
 • DÖNMƏ

  çevrilmə

  Tam oxu »
 • DÖNMƏ

  yıxılma — çevrilmə — aşma

  Tam oxu »
 • DÖNMƏK

  yıxılmaq — çevrilmək — aşmaq

  Tam oxu »
 • DÖNMƏK

  fırlanmaq — hərlənmək

  Tam oxu »
 • DÖNMƏK

  çevrilmək

  Tam oxu »
 • DÖNMƏK

  burulmaq

  Tam oxu »
 • DÖNMƏK

  qayıtmaq

  Tam oxu »
 • DÖNMƏZ

  səbatlı — əzmli — dözümlü

  Tam oxu »
 • DÖNMƏZLİK

  səbat — dözümlülük — əzmkarlıq

  Tam oxu »
 • DÖNÜK

  səbatsız — etibarsızlıq — vəfasızlıq

  Tam oxu »
 • DÖNÜM

  qayıtma — dolanma

  Tam oxu »
 • DÖNÜM

  dəfə — kərə

  Tam oxu »
 • DÖNÜŞ

  qayıdış

  Tam oxu »
 • DÖNÜŞ

  irəliləyiş

  Tam oxu »
 • DÖNÜŞ

  dəyişiklik

  Tam oxu »
 • DÖNÜŞ

  dəfə — kərə

  Tam oxu »
 • DÖR-DÖŞƏK

  yatacaq

  Tam oxu »
 • DÖRDAYAQ

  çaparaq — cəld

  Tam oxu »
 • DÖRDƏLLİ

  cəld — tələsik

  Tam oxu »
 • DÖRDGÖZLÜ

  diqqətli — ayıq-sayıq

  Tam oxu »
 • DÖŞ

  məmə — əmcək

  Tam oxu »
 • DÖŞ

  köks — sinə

  Tam oxu »
 • DÖŞƏKAĞI

  mələfə

  Tam oxu »