Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • DƏB

  adət — ənənə

  Tam oxu »
 • DƏBDƏBƏ

  təmtəraq — təntənə — cah-cəlal — büsat

  Tam oxu »
 • DƏBDƏBƏLİ

  təmtəraqlı — əzəmətli — bəzəkli

  Tam oxu »
 • DƏBƏRMƏ

  tərpəşmə — qalxma

  Tam oxu »
 • DƏBƏRMƏK

  tərpəşmək — qalxmaq

  Tam oxu »
 • DƏCƏL

  nadinc — şuluq

  Tam oxu »
 • DƏCƏLLƏŞMƏ

  nadincləşmə — şuluqlaşma

  Tam oxu »
 • DƏCƏLLƏŞMƏK

  nadincləşmək — şuluqlaşmaq

  Tam oxu »
 • DƏCƏLLİK

  nadinclik — şuluqluq

  Tam oxu »
 • DƏCLƏMƏ

  toplama — yığma

  Tam oxu »
 • DƏCLƏMƏK

  toplamaq — yığmaq

  Tam oxu »
 • DƏDƏ

  ata

  Tam oxu »
 • DƏDƏ

  baba — əcdad

  Tam oxu »
 • DƏDƏLİ

  atalı

  Tam oxu »
 • DƏDƏLİK

  atalıq

  Tam oxu »
 • DƏDƏSİZ

  atasız

  Tam oxu »
 • DƏFƏ

  kərə — yol — səfər

  Tam oxu »
 • DƏFİNƏ

  xəzinə — sərvət

  Tam oxu »
 • DƏFİNƏLİ

  xəzinəli — sərvətli

  Tam oxu »
 • DƏHLİZ

  keçid

  Tam oxu »
 • DƏHNƏ

  cövzə

  Tam oxu »
 • DƏHNƏ

  bənd

  Tam oxu »
 • DƏHŞƏT

  vahimə — faciə

  Tam oxu »
 • DƏHŞƏTLİ

  küclü — şiddətli — dözülməz

  Tam oxu »
 • DƏHŞƏTLİ

  qorxunc — müdhiş

  Tam oxu »
 • DƏXİ

  daha — artıq

  Tam oxu »
 • DƏXL

  əlaqə — münasibət — aidiyyət

  Tam oxu »
 • DƏQİQ

  düzgün

  Tam oxu »
 • DƏQİQLƏŞMƏ

  dürüstləşmə — müəyyənləşdirmə

  Tam oxu »
 • DƏQİQLƏŞMƏK

  dürüstləşmək — müəyyənləşmək

  Tam oxu »
 • DƏQİQLİK

  dürüstlük — düzgünlük — mükəmməllik — müəyyənlik

  Tam oxu »
 • DƏLALƏT

  dəlil — sübut

  Tam oxu »
 • DƏLƏDUZ

  fırıldaqçı — hiyləgər — bic

  Tam oxu »
 • DƏLƏDUZLUQ

  fırıldaqçılıq — hiyləgərlik — biclik

  Tam oxu »
 • DƏLİ

  gic — axmaq — sarsaq — ağılsız

  Tam oxu »
 • DƏLİ

  azğın — coşğun — hiddətli — şiddətli

  Tam oxu »
 • DƏLİ

  qoçaq — igid — qəhrəman

  Tam oxu »
 • DƏLİ

  ürkək — oynaq

  Tam oxu »
 • DƏLİ

  divanə — xəstə

  Tam oxu »
 • DƏLİBAŞ

  dəlisov — azğın — qudurğan

  Tam oxu »
 • DƏLİBAŞLIQ

  dəlisovluq — azğınlıq — qudurğanlıq

  Tam oxu »
 • DƏLİK

  deşik — oyuq

  Tam oxu »
 • DƏLİKLİ

  deşikli — oyuqlu

  Tam oxu »
 • DƏLİQANLI

  igid — cəsur — qoçaq

  Tam oxu »
 • DƏLİQANLILIQ

  qızğınlıq — coşğunluq

  Tam oxu »
 • DƏLİQANLILIQ

  igidlik — cəsurluq — cəsarət

  Tam oxu »
 • DƏLİL

  sübut — əsas

  Tam oxu »
 • DƏLİLƏŞMƏ

  azğınlaşma

  Tam oxu »
 • DƏLİLƏŞMƏK

  azğınlaşmaq

  Tam oxu »
 • DƏLİLİK

  tərslik

  Tam oxu »