Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • RAHLAMA

  sahmanlama — sazlama — düzəltmə

  Tam oxu »
 • RAHLAMAQ

  sahmanlamaq — sazlamaq — düzəltmək

  Tam oxu »
 • RAST

  doğru — düz — tuş — sərrast

  Tam oxu »
 • RASTLAŞMA

  görüşmə — qarşılaşma

  Tam oxu »
 • RASTLAŞMAQ

  görüşmək — qarşılaşmaq

  Tam oxu »
 • RAZI

  məmnun — xoşhal

  Tam oxu »
 • RAZILAŞMA

  sözləşmə — şərtləşmə — vədələşmə — bağlaşma — düzəlişmə — uzlaşma

  Tam oxu »
 • RAZILAŞMAQ

  sözləşmək — şərtləşmək — vədələşmək — bağlaşmaq — düzəlişmək — uzlaşmaq

  Tam oxu »
 • RAZILIQ

  yekdillik — birlik — əlbirlik — məmnunluq — xoşhallıq

  Tam oxu »
 • REAL

  əməli — praktik

  Tam oxu »
 • REAL

  həyati

  Tam oxu »
 • REAL

  həqiqi — doğru — gerçək

  Tam oxu »
 • REALLAŞMA

  həqiqiləşmə — doğrulaşma — gerçəkləşmə

  Tam oxu »
 • REALLAŞMAQ

  həqiqiləşmək — doğrulaşmaq — gerçəkləşmək

  Tam oxu »
 • REALLIQ

  gerçəklik — həqiqilik — doğruluq

  Tam oxu »
 • RƏDD

  qaytarma — qovma — çıxartma — götürmə — inkaretmə

  Tam oxu »
 • RƏDD

  təmizləmə — uzaqlaşdırma

  Tam oxu »
 • RƏF

  qovma — uzaqlaşdırma — götürmə

  Tam oxu »
 • RƏF

  ləmə — taxça

  Tam oxu »
 • RƏFİQƏ

  yoldaş — dost

  Tam oxu »
 • RƏFİQLİK

  yoldaşlıq — dostluq

  Tam oxu »
 • RƏFTAR

  əməl — hərəkət — münasibət — davranış

  Tam oxu »
 • RƏFTARLI

  ünsiyyətli — mülayim — nəzakətli — mehriban — davranışlı

  Tam oxu »
 • RƏFTARSIZ

  ünsiyyətsiz — nəzakətsiz

  Tam oxu »
 • RƏFTARSIZLIQ

  ünsiyyətsizlik — nəzakətsizlik

  Tam oxu »
 • RƏĞBƏT

  istək — arzu — meyl — cazibə

  Tam oxu »
 • RƏĞBƏT

  iltifat — mərhəmət — sayə

  Tam oxu »
 • RƏĞBƏTLƏMƏ

  istəmə — arzulama — meyllənmə

  Tam oxu »
 • RƏĞBƏTLƏNMƏK

  istəmək — arzulamaq — meyllənmək

  Tam oxu »
 • RƏĞBƏTLİ

  istəkli — sevimli — suyuşirin — məlahətli — cazibəli — duzlu

  Tam oxu »
 • RƏĞBƏTLİLİK

  istəklilik — sevimlilik — suyuşirinlik — məlahət — qanışirinlik — cazibədarlıq

  Tam oxu »
 • RƏHBƏR

  başçı

  Tam oxu »
 • RƏHBƏRLİK

  başçılıq

  Tam oxu »
 • RƏHM

  mərhəmət — şəfqət

  Tam oxu »
 • RƏHMDİL

  rəhmli — mərhəmətli — şəfqətli

  Tam oxu »
 • RƏHMDİLLİK

  rəhmlilik — mərhəmətlilik — şəfqətlilik

  Tam oxu »
 • RƏHMƏT

  bolluq — nemət

  Tam oxu »
 • RƏHMƏTLİK

  mərhum

  Tam oxu »
 • RƏHMLİ

  mərhəmətli — şəfqətli — həlim — sadədil — ürəyiyumşaq — açıqürəkli — insaflı

  Tam oxu »
 • RƏHMLİLİK

  mərhəmətlilik — şəfqətlilik — həlimlik — sadədillik — sadəlik

  Tam oxu »
 • RƏHMSİZ

  vicdansız — insafsız — amansız — daşürəkli — qəddar — zalım

  Tam oxu »
 • RƏHMSİZLİK

  vicdansızlıq — insafsızlıq — amansızlıq — daşürəklilik — qəddarlıq — zalımlıq

  Tam oxu »
 • RƏİYYƏT

  əhali — təbəə

  Tam oxu »
 • RƏQABƏT

  yarış

  Tam oxu »
 • RƏQABƏTLİK

  yarışma

  Tam oxu »
 • RƏQİB

  əleyhdar — düşmən

  Tam oxu »
 • RƏQİBLİK

  əleyhdarlıq — düşmənlik

  Tam oxu »
 • RƏQS

  oynama — süzmə

  Tam oxu »
 • RƏMZ

  işarə

  Tam oxu »
 • RƏMZİ

  məcazi

  Tam oxu »