Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • ÖMÜRTAC

  ömrün tacı, insan həyatının tacı

  Tam oxu »
 • ÖNAY

  əvvəlki Ay, qabaqkı Ay

  Tam oxu »
 • ÖVLA

  üstün, daha gözəl, daha yaraşıqlı

  Tam oxu »
 • ÖZGÜLÜM

  birinci şəxsə aid olan gül, “xalis çiçəyim”

  Tam oxu »
 • ÖZGÜNAY

  xalis Ay, orijinal Ay. Ay kimi saf, təmiz

  Tam oxu »
 • ÖZXANIM

  mənim öz xanım; özü xanım olan

  Tam oxu »
 • ÖZNUR

  öz işığı özünə doğma və əziz olan nur parçası; aydın, parlaq mahiyyətli insan

  Tam oxu »
 • ÖZNURƏ

  öz işığı özünə doğma və əziz olan nur parçası; aydın, parlaq mahiyyətli insan

  Tam oxu »
 • PAKAY

  təmiz, ləkəsiz Ay; Ay kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • PAKAYƏ

  təmiz, ləkəsiz Ay; Ay kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • PAKBƏYİM

  saf bəyim, təmiz bəyim; gözəl qız

  Tam oxu »
 • PAKİZƏ

  təmiz, pak, saf

  Tam oxu »
 • PAKİZƏR

  təmiz qızıl, saf qızıl, xalis qızıl

  Tam oxu »
 • PAKİZƏT

  təmiz, pak, saf

  Tam oxu »
 • PAKNUR

  təmiz işıq, gözəl işıq, xalis nur

  Tam oxu »
 • PAKNURƏ

  təmiz işıq, gözəl işıq, xalis nur

  Tam oxu »
 • PAKSOY

  pak nəsilli, təmiz nəsildən olan

  Tam oxu »
 • PAKZAD

  saflıq, təmizlik övladı; saf nəsilli

  Tam oxu »
 • PAKZADƏ

  saflıq, təmizlik övladı; saf nəsilli

  Tam oxu »
 • PALMİRA

  palma ağacı; pasxaya bir həftə qalmış son bazar və ya şənbə

  Tam oxu »
 • PARLAQ

  işıldayan, işaran; çox gözəl, əvəzsiz

  Tam oxu »
 • PARLAR

  parlayar, işıq verər, işıldayar

  Tam oxu »
 • PATİMAT

  bax: Fatimə

  Tam oxu »
 • PAYÇİÇƏK

  çiçək payı, gül hədiyyəsi

  Tam oxu »
 • PAYGÜL

  çiçək payı, gül hədiyyəsi

  Tam oxu »
 • PAYXANIM

  xanım payı, qız payı

  Tam oxu »
 • PAYNAZ

  naz payı, nazlı qız payı

  Tam oxu »
 • PAYNİSƏ

  nisə payı, gözəl qız payı

  Tam oxu »
 • PAYNUR

  nur payı, gözəl qız payı

  Tam oxu »
 • PAYNURƏ

  nur payı, gözəl qız payı

  Tam oxu »
 • PAYZƏR

  «pay» və «zər» (qızıl) sözlərindən düzəlmiş, «qızıl hədiyyə, qiymətli sovqat, bəxşiş» deməkdir

  Tam oxu »
 • PAZƏHRİ

  zəhərə aid, zəhərə məxsus olan

  Tam oxu »
 • PEKŞƏN

  çox şən, çox sevincli; şənlənən, sevinən

  Tam oxu »
 • PEYKAR

  üz, çöhrə, surət

  Tam oxu »
 • PEYKƏR

  üz, çöhrə, surət

  Tam oxu »
 • PƏJMURDƏ

  dağınıq, solğun, pərişan, əzik

  Tam oxu »
 • PƏJMÜRDƏ

  dağınıq, solğun, pərişan, əzik

  Tam oxu »
 • PƏKŞAN

  çox şən, çox sevincli; şənlənən, sevinən

  Tam oxu »
 • PƏKŞANƏ

  çox şən, çox sevincli; şənlənən, sevinən

  Tam oxu »
 • PƏRCAHAN

  dünya gözəli, cahanın gözəli

  Tam oxu »
 • PƏRİ

  gözəl qadın şəklində olan mifik canlı; gözəl

  Tam oxu »
 • PƏRİCAHAN

  dünya gözəli, cahanın gözəli

  Tam oxu »
 • PƏRİCAMAL

  pəri üzlü, pəri surətli; gözəl üzlü

  Tam oxu »
 • PƏRİCAN

  əziz, sevimli pəri; pəri kimi istəkli gözəl qız

  Tam oxu »
 • PƏRİCƏHAN

  dünya gözəli, cahanın gözəli

  Tam oxu »
 • PƏRİCƏMAL

  pəri üzlü, pəri surətli; gözəl üzlü

  Tam oxu »
 • PƏRİÇÖHRƏ

  pəri üzlü; füsunkar, gözəl

  Tam oxu »
 • PƏRİDƏ

  uçmuş, qanadlanmış, havalanmış, yüksəlmiş; rəngi solmuş, solğunlaşmış

  Tam oxu »
 • PƏRİGÜL

  pəri gülü; pəri kimi gül; pəri kimi qız

  Tam oxu »
 • PƏRİXAN

  bax: Pəri və Xan; pərilərin xanı, əfsunçu, cadugər

  Tam oxu »