Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • ƏLA

  ən yaxşı, ən yüksək, olduqca yaxşı

  Tam oxu »
 • ƏLABƏYİM

  ən yaxşı bəyim, ən gözəl bəyim

  Tam oxu »
 • ƏLAXANIM

  ən yaxşı xanım, olduqca gözəl xanım

  Tam oxu »
 • ƏLAMƏT

  hər hansı nişan, işarə

  Tam oxu »
 • ƏLƏSTƏ

  bəşərin yaradılışının başlanğıcı

  Tam oxu »
 • ƏLƏVİYYƏ

  Əli tərəfdarı; yüksək, ali; səmavi

  Tam oxu »
 • ƏLFİNAZ

  naz ilə ülfət bağlayan; nazlı dost

  Tam oxu »
 • ƏLFİYYƏ

  ülfətli, dost olan qız; ülfətli dostlar

  Tam oxu »
 • ƏLFİYYƏT

  ülfətli, dost olan qız; ülfətli dostlar

  Tam oxu »
 • ƏLİMƏ

  dərdli, kədərli

  Tam oxu »
 • ƏLMAYƏ

  yüksək sərmayə, karital; Əli sərmayəsi

  Tam oxu »
 • ƏLVANBƏYİM

  müxtəlif rəngli; rəngarəng bəyim

  Tam oxu »
 • ƏLVANGÜL

  müxtəlif rəngli; rəngarəng gül

  Tam oxu »
 • ƏLVANXANIM

  müxtəlif rəngli; rəngarəng xanım

  Tam oxu »
 • ƏLVİDA

  sağollaşma, vidalaşma

  Tam oxu »
 • ƏLVİNƏ

  bax: Elvina

  Tam oxu »
 • ƏMALƏ

  əməllər, işlər

  Tam oxu »
 • ƏMANƏXANIM

  yardım edən xanım

  Tam oxu »
 • ƏMANƏT

  bir şeyi müvəqqəti olaraq başqasına tapşırma, vermə

  Tam oxu »
 • ƏMAYLƏ

  əməllər, işlər

  Tam oxu »
 • ƏMDOSTU

  əminin dostu; əmi arvadlarına edilən müraciət forması

  Tam oxu »
 • ƏMƏL

  işləmə, icra etmə; arzu, istək, dilək

  Tam oxu »
 • ƏMƏLBƏYİM

  arzulanan, istənilən bəyim

  Tam oxu »
 • ƏMƏLGÜL

  istənilən gül, arzu olunan gül

  Tam oxu »
 • ƏMİDOSTU

  əminin dostu; əmi arvadlarına edilən müraciət forması

  Tam oxu »
 • ƏMİNƏT

  rahatlıq, asayiş, əmin-amanlıq

  Tam oxu »
 • ƏNBƏR

  gözəl iy, ətir, xoş rayihə (Balinanın ifrazatından alınan xalis ətir)

  Tam oxu »
 • ƏNBƏRGÜL

  gözəl iyli gül, ətirli gül, qeyri-adi gözəl

  Tam oxu »
 • ƏNBƏRXANIM

  gözəl iyli xanım, xoş rayihəli xanım

  Tam oxu »
 • ƏNTİQƏ

  qədimdən qalma; qiymətli, nadir tapılan

  Tam oxu »
 • ƏRDƏNAY

  toxunulmamış Ay; saf, təmiz, gözəl qız

  Tam oxu »
 • ƏRƏFƏ

  on gün; bayramdan əvvəlki gün; əvvəl, qabaq

  Tam oxu »
 • ƏRƏNGÜL

  yetkin gül, təcrübəli qadın

  Tam oxu »
 • ƏRƏSTƏ

  bəzəkli, bəzənmiş; nazir

  Tam oxu »
 • ƏRƏSÜN

  meydan, sahə, döyüş meydançası

  Tam oxu »
 • ƏRGİNAZ

  ərklə naz edən, ərklə nazlanan

  Tam oxu »
 • ƏRKİ

  ərkə məxsus; ərk edən

  Tam oxu »
 • ƏRKİNAZ

  ərklə naz edən, ərklə nazlanan

  Tam oxu »
 • ƏRUS

  gəlin, nişanlı

  Tam oxu »
 • ƏRUZİYYƏ

  «əruz» sözündən olub, «ölçü, vəzn» deməkdir

  Tam oxu »
 • ƏSBAT

  “sibt”in (nəvə, nəsil, nəsil budağı) cəmi

  Tam oxu »
 • ƏSBƏT

  “sibt”in (nəvə, nəsil, nəsil budağı) cəmi

  Tam oxu »
 • ƏSƏN

  sağlam; uğurlu

  Tam oxu »
 • ƏSFİRA

  sarı rəng; hami, qəyyum; həyəcan ( bax: Əsfira)

  Tam oxu »
 • ƏSGİNAZ

  köhnə naz, keçmiş naz

  Tam oxu »
 • ƏSGİYAR

  köhnə dost, qədim yoldaş, yoldaş

  Tam oxu »
 • ƏSİBƏ

  cərimə; fəlakət, müsibət; zərər, ziyan

  Tam oxu »
 • ƏSİL

  əsilli, köklü; əsli-kökü olan

  Tam oxu »
 • ƏSİLBƏYİM

  əsilli bəyim, nəcabətli bəyim

  Tam oxu »
 • ƏSİLXANIM

  əsilli xanım, nəcabətli xanım

  Tam oxu »