Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • NUBAR

  ilk meyvə, yeni meyvə

  Tam oxu »
 • NUBARƏ

  ilk meyvə, yeni meyvə

  Tam oxu »
 • NUBARXANIM

  ilk xanım, birinci xanım

  Tam oxu »
 • NUBƏR

  ilk meyvə, yeni meyvə

  Tam oxu »
 • NUBUBƏT

  “nübüvvət” sözündəndir və “peyğəmbərlik” deməkdir

  Tam oxu »
 • NUMAN

  lalə, iri qırmızı və ya ağ çiçəkli bəzək bitkisi; şad, xoşbəxt

  Tam oxu »
 • NUMANƏ

  lalə, iri qırmızı və ya ağ çiçəkli bəzək bitkisi; şad, xoşbəxt

  Tam oxu »
 • NURALƏM

  dünyanın nuru, kainatın işığı, aləmin odu

  Tam oxu »
 • NURANGİZ

  nur saçan, işıq səpən

  Tam oxu »
 • NURANİYYƏ

  nura bənzəyən, işıqlı, parlaq

  Tam oxu »
 • NURAY

  nurlu Ay, işıqlı Ay; Ayın nuru

  Tam oxu »
 • NURAYƏ

  nurlu Ay, işıqlı Ay; Ayın nuru

  Tam oxu »
 • NURBACI

  bax: Nur və Bacı

  Tam oxu »
 • NURBADAM

  bax: Nur və Badam

  Tam oxu »
 • NURBAHAR

  «nur» və «bahar» sözlərindən düzəlmiş, «baharın işığı, nuru» deməkdir

  Tam oxu »
 • NURBƏNİZ

  nurlu üz, işıqlı bəniz, nurlu sifət

  Tam oxu »
 • NURBƏYİM

  bax: Nur və Bəyim

  Tam oxu »
 • NURBİBİ

  bax: Nur və Bibi

  Tam oxu »
 • NURBİKƏ

  bax: Nur və Bikə

  Tam oxu »
 • NURCAHAN

  dünyanın işığı, cahanın nuru

  Tam oxu »
 • NURCAMAL

  işıq kimi parlaq gözəl, nur üzlü dilbər

  Tam oxu »
 • NURCAN

  canı işıqdan, nurdan olan; gözəl, göyçək

  Tam oxu »
 • NURÇİÇƏK

  çiçəyin nuru, çiçəyin işığı, çiçəyin odu

  Tam oxu »
 • NURÇİN

  işıq buketi, işıq dəstəsi; işıq toplayan; işıq parıltısı

  Tam oxu »
 • NURÇÖHRƏ

  nur üzlü, nur bənizli

  Tam oxu »
 • NURDAL

  işıq budağı, işıqdan, nurdan olan budaq; düz qamətli, parlaq gözəl

  Tam oxu »
 • NURDAN

  nurdan yaranan, işıq parçası; çox gözəl; dan işığı

  Tam oxu »
 • NURDANƏ

  nurdan yaranan, işıq parçası; çox gözəl; dan işığı

  Tam oxu »
 • NURDƏRYA

  nurlu dərya; dərya nuru, işığı kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • NURDİDƏ

  gözün işığı, gözün nuru, sevimli övlad

  Tam oxu »
 • NURƏFŞAN

  nur saçan, işıq səpən

  Tam oxu »
 • NURƏNGİZ

  nur saçan, işıq səpən

  Tam oxu »
 • NURƏSTƏ

  işıqlı, nurdan ibarət olan; şanlı, şərəfli olan

  Tam oxu »
 • NURGİLƏ

  nurlu, işıqlı gilə; nurlu gilə kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • NURGÜL

  «nur» və «gül» sözlərindən düzəlmiş, «işıqlı gül, nurlu çiçək kimi qız» deməkdir

  Tam oxu »
 • NURGÜLƏ

  «nur» və «gül» sözlərindən düzəlmiş, «işıqlı gül, nurlu çiçək kimi qız» deməkdir

  Tam oxu »
 • NURHƏYAT

  həyatın nuru, həyatın işığı

  Tam oxu »
 • NURXANIM

  nurlu xanım, işıqlı xanım; xanımın nuru

  Tam oxu »
 • NURXƏYAL

  işıqlı xəyal, parlaq xəyal

  Tam oxu »
 • NURQƏDƏM

  qədəmləri işıqlı olan, gəlişi xoş təsir oyadan qız

  Tam oxu »
 • NURQƏLƏM

  işıqlı qələm, nurlu qələm

  Tam oxu »
 • NURQIZ

  nur qız, nurlu qız; nur kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • NURQÖNÇƏ

  nur qönçə, nurlu qönçə kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • NURLALƏ

  nur laləsi, nurlu lalə; nur laləsi kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • NURMAY

  «nur» və «may» sözlərindən düzəlmiş, «işıqlı may ayı, nurlu may ayı»; «nur mayası; nur mayası kimi gözəl qız» deməkdir

  Tam oxu »
 • NURMAYA

  «nur» və «may» sözlərindən düzəlmiş, «işıqlı may ayı, nurlu may ayı»; «nur mayası; nur mayası kimi gözəl qız» deməkdir

  Tam oxu »
 • NURMAYƏ

  «nur» və «may» sözlərindən düzəlmiş, «işıqlı may ayı, nurlu may ayı»; «nur mayası; nur mayası kimi gözəl qız» deməkdir

  Tam oxu »
 • NURMEYVƏ

  «nur» və «meyvə» sözlərindən düzəlmiş, «nur meyvəsi»; məcazi mənada «nurlu həyat bəxş edən qız» deməkdir

  Tam oxu »
 • NURNİSƏ

  nurlu, işıqlı qadın, qadın nuru; çox gözəl

  Tam oxu »
 • NURPARƏ

  nur, işıq parası, nur parçası kimi gözəl qız

  Tam oxu »