Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • NİBUBƏT

  «nübüvvət» sözündəndir, «peyğəmbərlik» deməkdir. Məcazi mənada «Allah tərəfindən bəxş olunmuş qız» deməkdir

  Tam oxu »
 • NİCABƏT

  nəciblik, əsillik, təmiz nəslə mənsubluq

  Tam oxu »
 • NİGAR

  şəkil, surət; gözəl, qəşəng; sevgili

  Tam oxu »
 • NİGARAN

  həyəcanlı, narahat

  Tam oxu »
 • NİGARƏ

  şəkil, surət; gözəl, qəşəng; sevgili

  Tam oxu »
 • NİLAY

  mavi, havarəngli boya hazırlanan tropik bitki olan «nil» və «Ay» sözlərindən düzəlmişdir

  Tam oxu »
 • NİLUFƏR

  su zanbağı

  Tam oxu »
 • NİNEL

  “Lenin” adının tərsinə yazılışı

  Tam oxu »
 • NİSAF

  «nisbət» sözündən olub, «insaf, ədalət, mürüvvət» deməkdir

  Tam oxu »
 • NİSƏ

  qız(lar), qadın(lar)

  Tam oxu »
 • NİSƏF

  «nisbət» sözündən olub, «insaf, ədalət, mürüvvət» deməkdir

  Tam oxu »
 • NİSƏXANIM

  xanım kimi qız, çox gözəl qız

  Tam oxu »
 • NİYYƏT

  məram, arzu, istək, məqsəd

  Tam oxu »
 • NİYYƏTXANIM

  Niyyət xanım; məramlı, istəkli xanım

  Tam oxu »
 • NOBAR

  ilk meyvə, yeni meyvə

  Tam oxu »
 • NOBAT

  qənd, şəkər, şirni; bitki; göyərti

  Tam oxu »
 • NOĞUL

  içinə keşniş tumu qoyulmuş xırda, yumru şirni növü

  Tam oxu »
 • NOVBAHAR

  ilk yaz, yazın əvvəli

  Tam oxu »
 • NOVELLA

  gözlənilməyən nəticə ilə bitən kiçik hekayə

  Tam oxu »
 • NOVRUZGÜLÜ

  ilk baharda açılan ətirli gül

  Tam oxu »
 • NÖVBAHAR

  ilk yaz, yazın əvvəli

  Tam oxu »
 • NUBAR

  ilk meyvə, yeni meyvə

  Tam oxu »
 • NUBARƏ

  ilk meyvə, yeni meyvə

  Tam oxu »
 • NUBARXANIM

  ilk xanım, birinci xanım

  Tam oxu »
 • NUBƏR

  ilk meyvə, yeni meyvə

  Tam oxu »
 • NUBUBƏT

  “nübüvvət” sözündəndir və “peyğəmbərlik” deməkdir

  Tam oxu »
 • NUMAN

  lalə, iri qırmızı və ya ağ çiçəkli bəzək bitkisi; şad, xoşbəxt

  Tam oxu »
 • NUMANƏ

  lalə, iri qırmızı və ya ağ çiçəkli bəzək bitkisi; şad, xoşbəxt

  Tam oxu »
 • NURALƏM

  dünyanın nuru, kainatın işığı, aləmin odu

  Tam oxu »
 • NURANGİZ

  nur saçan, işıq səpən

  Tam oxu »
 • NURANİYYƏ

  nura bənzəyən, işıqlı, parlaq

  Tam oxu »
 • NURAY

  nurlu Ay, işıqlı Ay; Ayın nuru

  Tam oxu »
 • NURAYƏ

  nurlu Ay, işıqlı Ay; Ayın nuru

  Tam oxu »
 • NURBACI

  bax: Nur və Bacı

  Tam oxu »
 • NURBADAM

  bax: Nur və Badam

  Tam oxu »
 • NURBAHAR

  «nur» və «bahar» sözlərindən düzəlmiş, «baharın işığı, nuru» deməkdir

  Tam oxu »
 • NURBƏNİZ

  nurlu üz, işıqlı bəniz, nurlu sifət

  Tam oxu »
 • NURBƏYİM

  bax: Nur və Bəyim

  Tam oxu »
 • NURBİBİ

  bax: Nur və Bibi

  Tam oxu »
 • NURBİKƏ

  bax: Nur və Bikə

  Tam oxu »
 • NURCAHAN

  dünyanın işığı, cahanın nuru

  Tam oxu »
 • NURCAMAL

  işıq kimi parlaq gözəl, nur üzlü dilbər

  Tam oxu »
 • NURCAN

  canı işıqdan, nurdan olan; gözəl, göyçək

  Tam oxu »
 • NURÇİÇƏK

  çiçəyin nuru, çiçəyin işığı, çiçəyin odu

  Tam oxu »
 • NURÇİN

  işıq buketi, işıq dəstəsi; işıq toplayan; işıq parıltısı

  Tam oxu »
 • NURÇÖHRƏ

  nur üzlü, nur bənizli

  Tam oxu »
 • NURDAL

  işıq budağı, işıqdan, nurdan olan budaq; düz qamətli, parlaq gözəl

  Tam oxu »
 • NURDAN

  nurdan yaranan, işıq parçası; çox gözəl; dan işığı

  Tam oxu »
 • NURDANƏ

  nurdan yaranan, işıq parçası; çox gözəl; dan işığı

  Tam oxu »
 • NURDƏRYA

  nurlu dərya; dərya nuru, işığı kimi gözəl qız

  Tam oxu »