YELDA

dekabrın 21-nə təsadüf eləyən ən uzun gecə hesab edilən yelda gecəsi ilə əlaqədardır.
YELANƏ
YELENA

Digər lüğətlərdə