Boru

çox vaxt halqavari, en kəsikli və nisbətən böyük uzunluğa malik içiboş məmulat.
Bonus
Boru kəməri

Digər lüğətlərdə