CİBLƏMƏK

cibləmək bax oğurlamaq

CİBKƏSƏN
CİCİ

Digər lüğətlərdə