CİDD-CƏHD

cidd-cəhd bax səy

CİDA
CİDDƏN

Digər lüğətlərdə