cinayət prosesi

Cinayət təqibi üzrə həyata keçirilən prosessual hərəkətlərin və qəbul olunan prosessual qərarların məcmusu

cinayət mühakimə icraatı
cinayət prosesində iştirak edən digər şəxslər