cinayət prosesini həyata keçirən orqanlar

İcraatında cinayət işi və ya cinayət təqibi ilə bağlı digər materiallar olan təhqiqat, istintaq, prokurorluq orqanları və ya məhkəmələrdir

cinayət prosesində iştirak edən digər şəxslər
cinayət prosesinin iştirakçıları