DÜDÜKÇALAN

düdükçalan bax tütəkçi

DÜDÜK
DÜDÜKÇÜ

Digər lüğətlərdə