Dərin özülü qazma qurğusu

dərinliyi 200 m-dən artıq dəniz neft yataqlarının istismarı üçün tətbiq edilən qazma qurğusu. O, stasionar və ya üzən neft platformaları üzərində quraşdırılan neft qazma avadanlıqlarından ibarət olur.
Dəniz yatağı
Dərinlik nasosu ilə neftçıxarma