DAĞINTI

Dağ-ıl-maq, dağ-ıt-maq sözləri gəstərir ki, kök dağfeilidir. İndi bu feil müs­təqil işlədilmir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DAĞILMAQ
DAĞIT

Значение слова в других словарях