DABANBASMA

dabanbasma bax tələsik

DABANBASARAQ
DABANLAMAQ

Digər lüğətlərdə