DAL-DALI

DAL-DALI – İRƏLİ Dildar dal-dalı çəkilib qapını örtdü (Ə.Vəliyev); Sal daşının dibindən irəliyə bir qoşalülə çıxmışdır (M.İbrahimov).

DAL
DALAŞQAN

Digər lüğətlərdə