DAMANALI

Əlinin yardımı; Əlinin ətəyi.
DAMAD
DAMANƏLİ