DAMBAT

Qərb dialektlərində “lovğa” mənasında işlədilir. Fars mənşəlidir (əsli: dombaz), onlarda daha çox “yaltaq” anlamını əks etdirir. Bizdə məna xeyli dəyişib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DAMBA
DAMCI

Значение слова в других словарях