DANƏNDƏ

Farsca danestən (bilmək) feili ilə qohumdur. Dana (bilən), daneş (bilik) sözləri də buradandır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DANAÇULU
DANİYAL

Значение слова в других словарях