DİDİK

1. DİDİK, DİDİLMİŞ (yun haqqında)

2. didik bax yırtıq I 1

DİDƏ
DİDİŞMƏK

Digər lüğətlərdə