EYMƏNMƏK

eymənmək bax qorxmaq

EYİLİK
EYN

Digər lüğətlərdə