GÖBƏKCİK

is. Balaca, kiçik göbək.
Rüşeymlə ananın əlaqəsi göbəkcik vasitəsilə yaradılır. Qaramal”.

GÖBƏKBAĞI
GÖBƏKDUASI

Digər lüğətlərdə