GÖBƏKGÖTÜRMƏ

is. Köhnə məişətdə: ara həkimlərinin dua oxuyub göbəyə püfləməsindən ibarət yalançı müalicə üsulu.
GÖBƏKGÖTÜRƏN
GÖBƏKKƏSMƏ

Digər lüğətlərdə