GÖBƏKYAZAN

is. köhn. Göbəkduası yazan adam, molla (bax göbəkduası).
Deyin o göbəkyazana, qələmin ucun yavaş bas! M.Möcüz.

GÖBƏKLİ
GÖBƏLƏK

Digər lüğətlərdə