GÖBƏLƏKLİK

is. Çoxlu göbələk bitən yer.
GÖBƏLƏKCİK
GÖBƏLƏKŞƏKİLLİ

Digər lüğətlərdə