GÖBƏLƏKVARİ

sif. Göbələk şəklində olan, şəkilcə göbələyə oxşayan; göbələkşəkilli. Göbələkvari tağ.
GÖBƏLƏKŞƏKİLLİLİK
GÖBƏLƏKVARİLİK

Digər lüğətlərdə