GÖDƏKBARMAQLI

sif. Barmağı, ya barmaqları gödək olan.
GÖDƏKAYAQLI
GÖDƏKBOĞAZ

Digər lüğətlərdə