GÖDƏKBOĞAZ

sif. Boğazı, quncu gödək olan; qısa boğaz(lı). Gödəkboğaz çəkmə.
GÖDƏKBARMAQLI
GÖDƏKBOĞAZLI