GÖDƏKBOYUN

sif. Boynu gödək olan; qısaboyun(lu). Gödəkboyunlu adam.
GÖDƏKBOYLU
GÖDƏKBOYUNLU

Digər lüğətlərdə